Seura, jäsenyys ja liittyminen

Olavi Paavolainen -seura perustettiin 19.1.1988 Turussa.

Seuran tarkoituksena on eurooppalaisen ja suomalaisen kulttuurin ominaispiirteiden analysointi Olavi Paavolaisen tuotantoon perustuen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää sekä Suomessa että ulkomailla esitelmä- ja kokoustiIaisuuksia, tukee aihetta koskevaa tieteellistä ja kirjallista toimintaa sekä harjoittaa aihetta käsittelevää tutkimustoimintaa.

Olavi Paavolainen -seuran jäseneksi voi liittyä hakemalla kirjallisesti seuran jäsenyyttä. Hakemus osoitetaan joko seuran sihteerille tai puheenjohtajalle. Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakijan suhde Olavi Paavolaisen tuotantoon ja seuran toiminta-ajatukseen.

Hakemuksessa tulee mainita suosittelijana henkilö, joka on seuran jäsen.

Seuran hallitus hyväksyy jäsenhakemukset. Jäsenmaksu (20 € vuonna 2024) maksetaan jäsenyyden tultua hyväksytyksi.

Jäsen on oikeutettu osallistumaan kaikkiin seuran tilaisuuksiin ja matkoihin. Myös perheenjäsenellä on mahdollisuus osallistua seuran tapahtumiin.

Seuran jäsenten tietoja ei EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja Tapio Onnela, tapio.onnela(a)utu.fi

Sihteeri Aki Kaisalmi, akikaisalmi(a)gmail.com