Kirjoja ja artikkeleita Olavi Paavolaisesta ja tulenkantajista

Hapuli, Ritva, Nykyajan sininen kukka. Olavi Paavolainen ja nykyaika. Helsinki: SKS, 1995.

Heikkilä, Pauli, ”Olympiatuli Berliinissä – Tulenkantajat Suomessa”. Vanhat mestarit. Toimittaneet Heikki Roiko-Jokela ja Esa Sironen. Helsinki: Minerva, 2007.

Holmlund, Carl-Johan, ”Olavi Paavolainen – Travemünden kirjeenvaihtaja”. Tiedepolitiikka 2/1992.

Kanerva, Jukka, “An Eye Looking at the Masses. On Olavi Paavolainen’s Method of Examining the Process of Politics”. Transformation of Ideas on a Periphery. Political Studies in Finnish History. Toimittaneet Jukka Kanerva ja Kari Palonen. Helsinki: Finnish Political Science Association, 1987.

Karila, Matti-Juhani, ”Rauhankevät museokadulla”. Parnasso 2/2010.

Kurjensaari, Matti, Loistava Olavi Paavolainen. Henkilö- ja ajankuva. Helsinki: Tammi, 1975.

Laamanen, Ville, Suuri levottomuus. Olavi Paavolaisen kulttuurinen katse ja matkat 1936–1939. Turku: k&h, 2014.

Laitinen, Kai, Olavi Paavolainen. Kirjailijakuvan ääriviivoja. Olavi Paavolainen, Valitut teokset 1. Helsinki: Otava, 1961.

Laitinen, Kai, Symbolisti Olavi Paavolainen. Kirjojen meri. Professori Annamari Sarajaksen juhlakirja 12.10.1983. Toimituskunta Kai Laitinen, Irja Rane-Peltola, Kaarina Sala, Urpo Vento. Helsinki: SKS, 1983.

Lappalainen, Päivi, ”‘Koko Euroopalle sa kättä annat.’ Tulenkantajien kosmopoliittisuus ja sen yhteys modernismiin”. Tutkielmia suomalaisesta modernismista. Toimittaneet Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. Turku: Turun yliopisto, 1990.

Mauriala, Vesa, Uutta aikaa etsimässä. Individualismi, moderni ja kulttuurikritiikki tulenkantajien elämässä 1920- ja 1930-luvulla. Helsinki: Gaudeamus, 2005.

Mieskonen, Matti, Kirjallisuuteen kietoutunut käsite. Tulenkantajien historiakuvan rakentuminen 1924–1987. Turku: Turun yliopisto, 2020. Mäkinen, Kari, Unelma jälkikristillisestä kulttuurista ja uskonnosta. Tulenkantajien oppositio kansankirkollista arvomaailmaa vastaan 1924–1930. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, 1989.

Mäkinen, Kari, ”Olavi Paavolainen – kirkon vihollinenko?” Bibliophilos 3/2001.

Paavolainen, Jaakko, Olavi Paavolainen – keulakuva. Helsinki: Tammi, 1991.

Paavolaisen katse. Tulkintoja Olavi Paavolaisen kirjoituksista. Toimittaneet Ritva Hapuli, Kari Immonen, Pekka Niemelä ja H. K. Riikonen. Helsinki: Avain, 2012.

Paavolaisen paikat. Kohtaamisia Olavi Paavolaisen kanssa. Toimittanut Henri Terho. Helsinki: SKS, 2003.

Parvikko, Tuija, ”Päiväkirja poliittisena tekona: Olavi Paavolaisen Synkän yksinpuhelun poliittinen luenta”. Politiikan representaatio. Toimittaneet Tapani Kaakkuriniemi ja Juri Mykkänen. Helsinki: Valtiotieteellinen yhdistys, 2007.

Pekkala, Pia, ”Matkasta toiseen: subjektius ja toinen Olavi Paavolaisen Lähdössä ja loitsussa”. Naiskirja: kirjallisuudesta, naistutkimuksesta ja kulttuurista. Toimittanut Tuula Hökkä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1996.

Rajala, Panu, Tulisoihtu pimeään. Olavi Paavolaisen elämä. Helsinki: WSOY, 2014.

Reiners, Ilona: ”Ruumiin politiikkaa: Olavi Paavolainen Kolmannen valtakunnan vieraana”. Koneihminen: kirjoituksia kulttuurista ja fiktiosta koneen aikakaudella. Toimittaneet Kai Mikkonen, Ilkka Mäyrä ja Timo Siivonen. Jyväskylä: Atena, 1997.

Riikonen, H. K., Sota ja maisema. Tutkimus Olavi Paavolaisen 1940-luvun tuotannosta. Helsinki: SKS, 1995.

Riikonen, H. K., ”Mikä teki Paavolaisesta Paavolaisen”. Hiidenkivi: suomalainen kulttuurilehti 3/1996.

Riikonen, H. K., Nukuin vasta aamuyöstä. Olavi Paavolainen 1903–1964. Helsinki: Gummerus, 2014.

Riikonen, H. K., ”Zeitgeist – menneisyys, nykyaika ja tulevaisuus Olavi Paavolaisen tuotannossa”. Avantgarde Suomessa. Toimittaneet Irmeli Hautamäki, Laura Piippo ja Helena Sederholm. Helsinki: SKS, 2021.

Saarenheimo, Kerttu, Tulenkantajat. Ryhmän vaiheita ja kirjallisia teemoja 1920-luvulla. Porvoo–Helsinki: WSOY, 1966.

Salminen, Johannes, ”Kaksijakoinen Olavi Paavolainen”. Kokoelmateoksessa Rajamaa. Helsinki: WSOY, 1984.

Takala, Tuija, ”Aikakauslehdet ja modernismi. Vuoden 1928 Aitta, Nuori Voima, Sininen kirja, Tulenkantajat ja Valvoja-Aika uuden elämäntunnon vastaanottajina”. Toimittaneet Tuija Takala ja Juha Hyvärinen. Tutkielmia suomalaisesta modernismista. Turku: Turun yliopisto, 1990.

Tilli, Jouni, ”Poshlost ja poliittinen arviointikyky. Olavi Paavolainen poliittisen poshlostin kriitikkona”. Politiikka 3/2007.

Toivonen, Timo, ”Suomalaisia kirjailijavieraita kolmannessa valtakunnassa”. Luonto ja yhteiskunta. Juhlakirja professori Pekka Niemelälle hänen täyttäessään 50 vuotta. Toimittaneet Timo Toivonen, Seppo Koponen ja Jari Kouki. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1999.

Tähtinen, Tero, ”Älkää unohtako Olavia”. Parnasso 3/2004.

Valkonen, Olli, Olavi Paavolainen ja kuvataide. Kirjallista taidekritiikkiä 1920–1940. Kirjoituksia taiteesta 2. Kuvataidekriitikkoja, taide-elämän vaikuttajia ja valistajia. Toimittaneet Ulla Vihanta ja Hanna-Leena Paloposki. Helsinki: Valtion taidemuseo, 1998. Vosthenko, Tuula, Det tänkande landskapet. Landskapsskildringarna i Olavi Paavolainens Synkkä yksinpuhelu (Finlandia i moll). Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 1997.

Päivitetty 5.8.2021.
Täydennyspyynnöt voi lähettää Ville Soimetsälle (ville.soimetsa(a)utu.fi).